Een eigen woning bouwen

 

Het bouwen van uw eigen woning?

In dit document zijn puntsgewijs de stappen voor u op een rij gezet. Op deze manier helpen wij u graag op weg naar een potentiele nieuwbouwwoning.

 

Stap 1. Initiatieffase

- De keuze maken om een woning te bouwen

- Eerste ideeën budget en wensen.

 • Bij Bouwbedrijf Verlaak helpen wij u graag in deze fase. Wij kunnen u een indicatie geven van verschillende soorten woningen met de daarbij behorende kosten.

 - Financieringsmogelijkheden nagaan

- Kavel zoeken

 • Vraag voor de aankoop de gemeente of uw bouwkavel een woonbestemming heeft en hoe de bebouwingsvoorschriften eruit zien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maximale inhoud, nokrichting, bouwstijl en goothoogte. Op www.ruimtelijkeplannen.nl   staat het bestemmingsplan van de kavel misschien wel al online.
 • Vraag bij de gemeente om het beeldkwaliteitsplan. Daarin staat omschreven hoe de hele omgeving eruit moet zien. Denk hierbij aan beeldbepalende elementen in het ontwerp van de woning(bijvoorbeeld jaren '30-stijlkenmerken)
 •  Let op de ligging ten opzichte van de andere bebouwing, de zon, de wegen, scholen en winkels.
 • Bij elk bouwkavel is een schoongrondverklaring verplicht. Koopt u van een gemeente, dan zorgt die er   meestal voor, maar verkopende particulieren zijn dat niet verplicht. Kosten   voor bodemonderzoek zijn dan voor eigen rekening.
 • Let op de bodemgesteldheid: een slechte draagkrachtige bodem kan ertoe leiden dat er gebruik gemaakt moet  worden van heipalen. Dat verhoogt de kosten van het huizen bouwen aanzienlijk.

                                                                                                                                                   

- Optie nemen

 • Dit wil zeggen dat je een overeenkomst hebt met de verkoper voor een bepaalde termijn, en in die termijn mag de bouwgrond aan niemand anders verkocht worden. Je hebt hier echter geen enkele verplichting tot het al dan niet kopen van de bouwgrond.

 

Stap 2. Definitiefase

- Architect zoeken

 • Bij Bouwbedrijf Verlaak helpen wij u graag om een geschikte architect voor uw nieuwbouwplannen te vinden.

 - Financiering en risico’s in kaart brengen

- Koopovereenkomst voor de grond sluiten

 

 

Stap 3. Planfase

-   Woning ontwerpen in samenwerking met de architect.

-   Aanvraag bouwvergunning

 • Direct na het indienen van de bouwaanvraag gaat de architect aan de slag met het bestek, een gedetailleerd   document dat de handleiding van de bouw vormt. Van alle onderdelen van het bouwwerk wordt een uitgewerkte tekening gemaakt,waarbij tevens alle gebruikte materialen worden beschreven en de precieze taken van de aannemer en installateurs staan aangegeven.

 - Aannemingsovereenkomst sluiten

 • Dit is een overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder om een werk uit te voeren tegen de aanneemsom. Dit volgens een plan en de voorwaarden die in een bestek zijn vastgelegd.

 

Stap 4. Realisatiefase

- Start bouw van woning

- Directievoering / toezicht

 • Borging van het contract, kwaliteit, planning, samenwerking, administratie en veiligheid etc.

 

Stap 5. Opleverfase

- Oplevering

 • De oplevering van een verbouwing is het moment waarop volgens de aannemer de nieuwbouwwoning klaar is en u als opdrachtgever het geleverde werk aanvaardt.

 

- Onderhoud

 

JuzsportsShops , Achète, vends ou échange les vêtements, chaussures et accessoires que tu ne portes plus ! | kobe 8 for sale in hongkong , Kids Air Jordan — Spurn Sport

Uw route naar Verlaak